Müşteri hizmet servis sürelerine uyum sağlanması, önceden belirlenmiş işlem bitiş sürelerine uyulması, iş gücü kaynağının verimli kullanılması, planlanması ve yönlendirilmesi için optimizasyon yöntemleri kullanılarak geliştirilen, çalışanlara iş ataması yapan bir çözümdür.
1450991496 settings

İşlerinizi önceliklendirin

Sisteme gelen işleri müşteri, işin tipi, tutar, aciliyet, işlem ve hizmet süresi gibi birçok parametreyi de dikkate alarak kurum stratejiniz doğrultusunda önceliklendirmenizi sağlar.

İşgücünü optimize edin

Optimum çözüme ulaşmak adına matematiksel model ve sezgisel yöntemleri kullanır. Bu yönüyle piyasada bulunan kural bazlı ürünlerden tamamen ayrışır. Önceliklendirilen işlere doğru sayıda çalışanı atayarak, hangi çalışanın hangi işi ne zaman yapacağını hesaplar.

1450981397 cogs 1   
1450988207 Hourglass

Yoğun zamanları doğru yönetin

Doğru kurgulanan optimizasyon ve tahminleme yöntemleri ile yoğun zamanları doğru yöneterek operasyonel verimlilik sağlar.

İş yükünü dengeli dağıtın

Çalışanların iş yükünü takip eder, daha etkili ve dengeli kullanır. İş çeşitliliğini dikkate alarak çalışanların her işte yetkin kalmalarını sağlar.

1450981425 14
1450988059 Positive

Müşteri mennuniyetini artırın

Müşteri hizmet servis sürelerine ve gereken işlem bitiş zamanlarına maksimum düzeyde uyum sağlanmaya çalışıldığından geciken işlerin sayısında azalma sağlar. Müşteri memnuniyeti ve sadakati önemli ölçüde artar.

Kolay raporlayın

Raporlama özelliği ile sistemi izlemenize, çalışan performanslarını takip etmenize ve uygulamanın şirket üzerindeki kazanımlarını kolaylıkla görmenize olanak sağlar.

1450984018 kchart