Bankaların çalışanları tarafından gerçekleştirilen sahtekarlık işlemlerini etkin bir şekilde tespit edebilmesini sağlayan, veri madenciliği ve güncel öğrenme teknikleri kullanılarak geliştirilmiş bir çözümdür.
1450991809 Street-View

Suistimale uğramayın

Veri madenciliği teknikleri kullanılarak geliştirilmiş suistimal tespiti modelleri ile işlemleri risk durumlarına göre önceliklendirerek finansal kayıpların en aza indirgenmesini sağlar.

Bakış açınızı genişletin

Sistemi çok iyi bilen personeller tarafından ustalıkla gizlenebilecek sahtekarlıkları müşteri, personel, müşteri-personel ilişkileri gibi çok yönlü bakış açılarından değerlendirir.

1450979417 Online Presence Management
 1450977867 graph

Senaryolarınızla destekleyin

Suistimal tespiti modellerinin yanında teknik bilgiye ihtiyaç duymadan riskli görülen davranışlar için senaryo oluşturma kolaylığı sağlar.

Şüpheli işlemlerin içinde kaybolmayın

Günlük işlemler suistimal tespiti modelleri ile üretilen risk skoruna göre önceliklendirilir. Senaryolara takılan işlemlerin risklilik sırasına göre incelenmesini sağlar.

1450977906 clock