Kurumlar büyüyebilmek ve kârlılık oranını artırmak için etkin risk yönetimine ihtiyaç duymaktadır. Bitek, özgün çözüm yöntemlerini uygulayarak geliştirdiği risk modelleri ve optimizasyon teknikleri ile riski minimuma indirerek yeni fırsatlar yakalamanıza olanak sağlamaktadır. Optimizasyon teknikleri kullanılarak geliştirilen tahsilat yönetimi uygulaması ile DenizBank’a BAI’den dünyanın en inovatif bankası ödülünü kazandırmıştır.

Risk yönetiminde veriminizi artıracak projelerimizden bazıları şunlardır:

  - Başvuru skorlama
  - Müşteri gelir tahmini
  - Kredi kabul sistemi sorgulama
  - Davranışsal skorlama
  - PD (batık olasılığı)
  - CCF (batık tutarı tahmini)
  - LGD (batık halinde tahsil edilemeyecek yüzde)
  - Basel II ekonomik sermaye hesabı
  - Erken uyarı optimizasyonu
  - Tahsilat optimizasyonu
  - Batık fiyatlama

Daha fazla bilgi ve randevu için lütfen tıklayınız.